ตัวตัดเทป (Tape Dispenser)

ตัวตัดเทป ( Dispenser iron)

  • ตัวตัดเทปกาวด้วยมือ ทำจากเหล็ก เหมาะสำหรับตัดเทปกาวขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว

แท่นตัดเทป (Dispenser station)

  • แท่นตัดเทปใช้ในสำนักงาน ใช้สำหรับเทปแกนใหญ่ขนาด 3 นิ้ว
ติดต่อเรา

โทร (Tel.) : 02-013-5799
แฟ็กซ์ (Fax.) : 02-319-2350
E-mail : bim@bimthailand.com

กรุณากรอกข้อมูล