ปืนยิงกาว (Glue gun)

  • ปืนกาวคุณภาพเยี่ยม เพื่องานที่ดีที่สุดของคุณ
  • ขนาด 10 วัตต์ เหมาะสำหรับกาวแท่งเล็ก
  • ขนาด 40 และ 80 วัตต์ สำหรับกาวแท่งใหญ่
December 13, 2018
ติดต่อเรา