ตัวตัดเทป (Tape Dispenser)

ตัวตัดเทป ( Dispenser iron)

  • ตัวตัดเทปกาวด้วยมือ ทำจากเหล็ก เหมาะสำหรับตัดเทปกาวขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว

แท่นตัดเทป (Dispenser station)

  • แท่นตัดเทปใช้ในสำนักงาน ใช้สำหรับเทปแกนใหญ่ขนาด 3 นิ้ว
December 13, 2018
ติดต่อเรา